Skuter bez prawa jazdy – co na to ubezpieczyciel i prawnik?
5 Głosy: 23

Skuter bez prawa jazdy kategorii A to w Polsce już standard, ale nie wszędzie obowiązują te same zasady i przepisy. Przed wakacyjnym wyjazdem, warto sprawdzić aktualne wytyczne. Koniecznie musisz się również upewnić, czy ubezpieczenie pokrywa ewentualne wypadki na skuterze. Szczególnie popularnym rejonem, w którym niemal wszyscy poruszają się skuterami są kraje Azji południowo-wschodniej, a wyjazd do Azji wiąże się z dużą egzotyką. Nowe miejsce, nowi ludzie i jedzenie. Wszystko jest zupełnie inne, niż w pruderyjnej pod każdym względem Europie. Na początku wydaje się, że jest po prostu pięknie, a wszelkie normy i zasady są daleko umowne. Przecież można wypożyczyć skuter nie mając prawa jazdy, a w razie kontroli zapłacisz kilkadziesiąt złotych mandatu i już. Hulaj duszo, piekła nie ma!

I tak faktycznie jest. Jest fajnie i jest dobrze. Dopóki jest dobrze… Jeżeli byłeś już w jakimkolwiek kraju Azji południowo-wschodniej, to wiesz jak tu wygląda ruch drogowy. Ilość wypadków bije wszelkie europejskie standardy, a Tajlandia zajmuje czołowe miejsce pod względem ich ilości. Więcej o wypadkach w Tajlandii przeczytasz tutaj: TAJLANDIA: skąd lewostronny ruch i co z tymi wypadkami?

Niestety w tych statystykach znajdziesz również turystów takich jak ty. Turystów, którzy zamiast tropikalnych wspomnień, przywieźli do domu nogi w gipsie oraz bardzo wysokie rachunki za hospitalizację. Ale przecież ty masz ubezpieczenie, prawda? A co jeśli ubezpieczyciel powie, że jeśli prowadziłeś skuter bez prawa jazdy to wypadek był wyłącznie twoją winą i masz sobie radzić sam?

Na wszelkich forach w Internecie niemalże codziennie powtarzają się te same pytania. Czy można prowadzić skuter na prawo jazdy kategorii B? Czy trzeba wyrobić przed wyjazdem międzynarodowe prawo jazdy? A może wcale nie jest nam potrzebne i możemy prowadzić skuter bez prawa jazdy? Powtarzają się również pytania o stosunek ubezpieczyciela do kierowcy bez uprawnień. Spróbujmy raz na zawsze zmierzyć się z tym tematem!

skuter bez prawa jazdy przepisy pytania forum prawo
Pytania się powtarzają. | Skuter bez prawa jazdy

Co znajdziesz w tym opracowaniu?

1. Skuter bez prawa jazdy – stanowisko najpopularniejszych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Starałem się podejść do tematu kompleksowo i wielowątkowo. Przestudiowałem Ogólne Warunki Ubezpieczenia najbardziej popularnych ubezpieczeń, ale również zwróciłem się bezpośrednio do towarzystw ubezpieczeniowych z kilkoma pytaniami. Zebranie materiału zajęło mi sporo czasu, a to ze względu na dużą opieszałość ubezpieczycieli w udzieleniu odpowiedzi. Rekordzista kazał na siebie czekać, aż 42 dni! Na drugim końcu skali są ubezpieczyciele, którzy udzielili mi odpowiedzi jeszcze tego samego dnia. Myślę, że czas obsługi zgłoszeń może być wyznacznikiem przy wyborze ubezpieczenia…

Pytania były tylko dwa, jednak bardzo istotne dla każdego ubezpieczonego:

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

skuter bez prawa jazdy przepisy ubezpieczenie azja tajlandia
Skuter bez prawa jazdy – stanowisko Towarzystw Ubezpieczeniowych.

2. Skuter bez prawa jazdy – komentarz prawnika z doświadczeniem w sprawach o odszkodowania.

Oczywiście stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego to tylko jedna strona medalu. Na całe szczęście nie musimy znać się na wszystkich niuansach prawa, a tym bardziej bezkrytycznie ufać w słowa ubezpieczyciela. We wszelkich wątpliwych sprawach warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, zamiast bez sensu wyważać otwarte drzwi. Poprosiłem więc o pomoc w przygotowaniu tego tekstu jednego z wrocławskich prawników. Adwokat Mateusz Niemiec, bo o nim mowa, prowadzi kancelarię prawną we Wrocławiu i ma solidne doświadczenie w sądowych bataliach z ubezpieczycielami.

Gotowi? Zaczynajmy:

Skuter bez prawa jazdy – stanowisko Towarzystw Ubezpieczeniowych.

skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie compensa voyage owu

UBEZPIECZENIE: Compensa Voyage
CZAS ODPOWIEDZI: 1 dzień

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

COMPENSA: Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia §4. Ust. 3 pkt 4 ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia będące następstwem działań Ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w którym przebywa. Wyłączenie nie ma zastosowania do świadczenia Assistance opisanego w § 13 ust. 6 pkt 11 Pomoc prawna – jeżeli Ubezpieczony podczas podróży potrzebuje pomocy prawnej z zakresu odpowiedzialności cywilnej według prawa państwa,  w  którym  Ubezpieczony  się  znajduje,  Centrum  Alarmowe Compensa  zorganizuje  i  opłaci  honorarium  adwokata  i  tłumacza, maksymalnie  do  równowartości  2000  euro  dla  wszystkich  zdarzeń zaistniałych  w  okresie  ubezpieczenia.  COMPENSA  nie  ponosi odpowiedzialności,  jeżeli  problem  Ubezpieczonego  dotyczy  jego działalności  gospodarczej,  zawodowej,  prowadzenia  lub  posiadania pojazdu  mechanicznego.  COMPENSA  nie  ponosi  odpowiedzialności za działania osoby świadczącej pomoc prawną.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

COMPENSA: Jeżeli pasażer posiadał wiedzę, że osoba kierująca nie posiada odpowiednich uprawnień, to uznajemy to za rażące niedbalstwo i w tym przypadku Compensa nie bierze odpowiedzialności za zdarzenie. Jeżeli pasażer nie wiedział, że kierujący pojazdem nie ma uprawnień, to będzie odpowiedzialność Compensy.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie axa multitravel owu

UBEZPIECZENIE: AXA Multitravel
CZAS ODPOWIEDZI: 1 dzień

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

AXA: Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące uprawnień do prowadzenia pojazdów, to obowiązują lokalne przepisy z kraju pobytu. Polskie zastosowanie przepisów nie ma zastosowania w wielu krajach. W razie wypadku w trakcie prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień w danym kraju, ewentualne koszty leczenia nie będą pod ochroną polisy.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

AXA: Jeżeli będzie Pan pasażerem, to w razie wypadku będzie Pan objęty ochroną. Wyłączenia dotyczą kierującego pojazdem bez uprawnień.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie april grand voyager owu

UBEZPIECZENIE: APRIL Grand Voyager
CZAS ODPOWIEDZI: 7 dni

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

Zobacz też:  INDONEZJA: Nurkowanie na Bali – co wiózł wrak Liberty?

APRIL: Uprzejmie informujemy, iż w niektórych krajach zgodnie z prawem miejscowym ( na przykład : Tajlandia, Laos, Kambodża) dokumentem uprawniającym do poruszania się pojazdem mechanicznym, w tym również skuterem (tut. „motor-bike”), jest odpowiedniej kategorii międzynarodowe prawo jazdy lub też prawo jazdy wydane przez władze miejscowe. Zaznacza się przy tym, iż polskie prawo jazdy nie jest dokumentem uznawanym przez władze m.in. Tajlandii, Laosu ani Kambodży jako dokument uprawniający do poruszania się samochodem, skuterem, czy jakimkolwiek innym pojazdem mechanicznym. Niedochowanie ww. warunku, w razie wypadku / kolizji drogowej, skutkuje utratą wszelkich uprawnień wynikających z wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego i koniecznością samodzielnego pokrycia najczęściej bardzo wysokich kosztów leczenia (np. brak prawa jazdy kategorii A przy poruszaniu się skuterem, bez względu na pojemność jego silnika). Należy przy tym pamiętać, iż wypadki (często śmiertelne!) z udziałem obcokrajowców nieprzywykłych do lewostronnego ruchu drogowego są stosunkowo częste.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

APRIL: W kwestii poruszonej w drugim pytaniu ubezpieczony pasażer również będzie wyłączony z zakresu ubezpieczenia z uwagi na „rażące niedbalstwo ubezpieczonego” , polegające na działaniu umyślnym – czyli jeździe na skuterze z osobą nie posiadającą uprawnień do prowadzenia takiego pojazdu.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie pzu wojazer owu

UBEZPIECZENIE: PZU Wojażer
CZAS ODPOWIEDZI: 42 dni (!!!)

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

PZU: Jeśli ubezpieczony będzie prowadził pojazd silnikowy bez wymaganych w danym kraju uprawnień – w razie wypadku nie będzie naszej odpowiedzialności w tytułu ubezpieczenia PZU Wojażer …

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

PZU: …  chyba że brak uprawnień nie będzie miał wpływu na zaistnienie wypadku.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie ergo podroz owu

UBEZPIECZENIE: ERGO HESTIA Podróż
CZAS ODPOWIEDZI: 21 dni

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

ERGO HESTIA: Bierzemy pod uwagę przepisy Państwa, na którego terytorium doszło do zdarzenia. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia: „Ubezpieczenie Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia oraz Podróż Assistance nie obejmuje szkód które powstały w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, bez wymaganych, zgodnie z prawem państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, uprawnień do jego prowadzenia, o ile miało to wpływ na powstanie szkód.”

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

ERGO HESTIA: Jeśli pasażer posiada aktualne ubezpieczenie Ergo Podróż ochrona jest świadczona, pod warunkiem, że nie doszło do rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie planeta mlodych owu

UBEZPIECZENIE: PLANETA MŁODYCH
CZAS ODPOWIEDZI: 1 dzień

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

PLANETA MŁODYCH: Ubezpieczenie nie działa w przypadku prowadzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

PLANETA MŁODYCH: Pasażer jadący skuterem będzie objęty ubezpieczeniem.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie travel world owu

UBEZPIECZENIE: TU EUROPA Travel World
CZAS ODPOWIEDZI: 10 dni

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

TU EUROPA: Jeśli Klient wypożyczył skuter w Tajlandii posiadając wyłącznie polskie prawo jazdy uprawniającego go do prowadzenia skuterów, Ubezpieczyciel będzie chronił klienta w zakresie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz NNW. Należy jednak pamiętać, że TU Europa nie odpowiada w przypadku gdy Ubezpieczony prowadził skuter w stanie nietrzeźwości oraz nie odpowiada za szkody OC.

Jeśli Klient wypożyczył skuter w Tajlandii nie posiadając żadnego dokumentu uprawniającego go do prowadzenia skuterów (w tym polskiego), Ubezpieczyciel nie odpowiada za takie zdarzenie.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

TU EUROPA: Ubezpieczony, który jest pasażerem będzie objęty ubezpieczeniem.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie aviva w podrozy owu

UBEZPIECZENIE: AVIVA W Podróży
CZAS ODPOWIEDZI: 10 dni

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

AVIVA: W kosztach leczenia Klient podlega ubezpieczeniu, natomiast  w przypadku Następstw nieszczęśliwych wypadków Aviva nie ponosi odpowiedzialności gdy Ubezpieczony prowadził pojazd  mechaniczny lub inny pojazd, bez wymaganych uprawnień pod warunkiem że zaistniał związek przyczynowo skutkowy dodatkowo Ubezpieczony musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonego pojazdu zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

AVIVA: Pasażer objęty jest ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.Skuter bez prawa jazdy – komentarz prawnika.

1. Zacznijmy od najpopularniejszego mitu: „w Polsce na prawo jazdy kat. B można prowadzić motor do pojemności 150 cm3, więc w Azji też tak mogę, bo jestem Polakiem” – czy obywatela Polski przebywającego za granicą obowiązuje prawo kraju w którym się znajduje, czy jednak prawo polskie?

mec. Mateusz Niemiec: Cudzoziemca co do zasady przede wszystkim obowiązuje prawo państwa, w którym przebywa. Oczywiście nie oznacza to, iż będąc obywatelem np. Polski przestają nas obowiązywać przepisy polskie, np. związane z odpowiedzialnością karną. W przypadku wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, obowiązują nas jednak przepisy kraju na terenie którego się znajdujemy.

Zobacz też:  TAJLANDIA WALUTA: Tajska waluta Baht i zakaz wjazdu dla Georga Sorosa

2. Czy jakimkolwiek wytłumaczeniem może być niewiedza? Czy oświadczenie, że prowadziłem skuter bez prawa jazdy, gdyż nie byłem świadom obowiązujących przepisów może być wartościowym argumentem w dyskusji z ubezpieczycielem?

mec. Mateusz Niemiec: Zasadniczo za obowiązującą należy uznać w tym zakresie sentencję łacińską ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), oczywiście zdarzyć się może, iż prawodawca danego kraju przewiduje od tego wyjątki, jak to jest np. w polskim prawie karnym, w którym przewiduje się błąd co do prawa, tzw. nieświadomość bezprawności. Jednak odpowiadając na pytanie, nieznajomość obowiązujących przepisów nie może być skutecznym argumentem.

3. Zgodnie z informacjami, jakie dostałem od ubezpieczycieli, w przypadku kierowania pojazdu bez wymaganych uprawnień, odmówią ochrony ubezpieczeniowej, a tym samym odszkodowania. Dotyczy to również ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Sprawa w skrajnym przypadku może trafić przed sąd. Czy obywatel polski może zażądać, aby sprawa została przeprowadzona przed sądem w Polsce?

mec. Mateusz Niemiec: Właściwość sądu w sprawach cywilnych zasadniczo uregulowane są w stosownych przepisach prawa międzynarodowego regulujących zasady dotyczące jurysdykcji w sprawach sądowych, np. rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości uchylenia się przez TU od odpowiedzialności, należy wskazać, iż w przypadku istnienia ważnej polisy OC, ubezpieczyciel nie ma takiej możliwości, natomiast w przypadkach określonych w ustawie ubezpieczyciel może żądać regresu od kierowcy, np. wtedy gdy kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa. W tym przypadku właśnie ustawodawca przewiduje wyjątek w postaci stanu wyższej konieczności.

4. Wrócę jeszcze do stanowiska ubezpieczycieli, konkretnie firmy Compensa. Na pytanie o ochronę pasażera udzielili ciekawej odpowiedzi: „Jeżeli pasażer posiadał wiedzę, że osoba kierująca nie posiada odpowiednich uprawnień, to uznajemy to za rażące niedbalstwo i w tym przypadku Compensa nie bierze odpowiedzialności za zdarzenie. Jeżeli pasażer nie wiedział, że kierujący pojazdem nie ma uprawnień, to będzie odpowiedzialność Compensy.”

Czy takie stanowisko wbrew pozorom nie sprowadza się do bezwzględnej odmowy ubezpieczenia? Compensa dopuszcza sytuację, w której pasażer „nie wiedział”, że kierujący nie ma wymaganych uprawnień. Czy jednak pasażer nie ma obowiązku upewnić się, że kierujący może prowadzić dany pojazd? Szczególnie ciężko będzie udowodnić niewiedzę w stosunku do członka rodziny, partnera, czy też kolegi razem podróżującego. Z drugiej strony, czy w takim razie powinienem legitymować każdego taksówkarza, czy też kierowcę autobusu?

mec. Mateusz Niemiec: Pasażer co do zasady nie ma takiego obowiązku. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem zawartym na stronie rzecznika finansowego, w przypadku świadomości pasażera co np. stanu trzeźwości kierowcy może mieć zastosowanie przepis. art. 362 k.c. tj. Przyczynienie się do powstałej szkody. Zdaniem rzecznika dotyczy to sytuacji, gdy sam poszkodowany przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do rozmiaru szkody. Uznaje się, że osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu, przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z tym wypadkiem. Spożywanie zaś napoju alkoholowego z takim kierowcą przed jazdą uważać należy za przyczynienie się do powstania szkody w stopniu znacznym. W sytuacji przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody zakład ubezpieczeń określa to przyczynienie w formie procentowej (np. 10 % przyczynienia się poszkodowanego). Jest to podstawą do obniżenia odszkodowania o ten wyliczony procent.

5. Muszę również zapytać o… pieniądze. Załóżmy, że jesteśmy pewni naszej racji, ale ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Ile może kosztować wytoczenie sprawy ubezpieczycielowi i ile czasu średnio zajmuje polskim sądom rozpatrzenie takich spraw?

mec. Mateusz Niemiec: Zasadniczo opłata stosunkowa od pozwu wynosi 5 % dochodzonej kwoty, natomiast w pewnych wyjątkowych przypadkach sąd może zwolnić powoda od całości lub części opłaty. Pamiętajmy jednak, że w trakcie procesu sąd oprócz ww. opłaty może zażądać zaliczki na wydatki, np. związane z koniecznością sporządzenia opinii przez biegłego. Wskazać również, należy, iż nie są to sprawy proste, a więc nierzadko pojawia się konieczność skorzystania z pomocy profesjonalisty. Wolą ustawodawcy, opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

Najczęściej będzie to podstawowa opłata taryfowa oraz ewentualny procent od wygranej. Natomiast powód po pierwsze, może w tym wypadku zwrócić się o pomoc sądu w wyznaczeniu pełnomocnika, a po drugie w przypadku wyboru pełnomocnika i wygranej powód może liczyć na zasądzenie od przeciwnika zwrot kosztów zastępstwa prawnego (kosztów adwokackich), które nie mogą przekroczyć sześciokrotnej stawki minimalnej. W praktyce sądy bardzo powściągliwe decydują się na podwyższenie tego typu kosztów, nawet w sprawach o wysokim stopniu zawiłości.

Natomiast długość rozpatrywania spraw zależy od sądu, do którego sprawa trafi, a w rzeczywistości od osoby sędziego referenta. Może się np. zdarzyć, że w danym ośrodku sąd działa sprawnie, ale mamy pecha, bo pani sędzia jest na kolejnym urlopie macierzyńskim, a przewodniczący wydziału zapomniał wyznaczyć zastępstwo i akta „leżakują”, tj. nabierają mocy prawnej gdzieś na dnie szafy. Niemniej patrząc przez pryzmat doświadczenia, w sprawach ubezpieczeniowych będzie to min. 1,5 – 2 lata i więcej, jeżeli sprawa trafi do sądu II instancji.


Skuter bez prawa jazdy – podsumowanie

Podsumowując wszystko co udało mi się zebrać, jeżeli chcecie prowadzić skuter bez prawa jazdy, to musicie być świadomi wszelkich konsekwencji. Oczywiście każdego dnia robią to setki, jeśli nie tysiące turystów i w większości przypadków nie dzieje się zupełnie nic. Jednakże statystyki wypadków, szczególnie w Tajlandii, są nieubłagane.

Myślę, że muszę również jasno zaznaczyć, że nie jestem w żaden sposób związany z jakimkolwiek ubezpieczycielem, czy nawet z mec. Mateuszem Niemcem, który to pomógł mi przy tym opracowaniu zupełnie bez zobowiązań. W związku z tym nie mogę odpowiadać za aktualność powyższych informacji. A to nas doprowadza do jedynego słusznego wniosku, że to opracowanie nie może być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji, a powstało jedynie w celu zwrócenia uwagi na skutki, które mogą wystąpić, gdy prowadzi się skuter bez prawa jazdy.

Skuter bez prawa jazdy?