Jak więc wypełnić taki wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot?

  1. Sprawdzamy, czy nasz lot na pewno był opóźniony o minimum przewidziane w rozporządzeniu. Zrobić to możemy np. na stronie: flightradar24.com
  2. Sprawdzamy kto dokładnie był naszym przewoźnikiem i gdzie ma siedzibę lub adres korespondencyjny.
  3. Piszemy proste pismo z naszymi danymi, adresem, numerem lotu oraz krótką informacją np: „W związku z opóźnieniem loty XYZ proszę o wypłatę odszkodowania, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami.” Tu naprawdę nie trzeba się dużo rozpisywać, bo sprawa jest po prostu banalna!
  4. Do koperty wsadzamy podpisane pismo oraz kopię kart pokładowych oraz potwierdzenie zakupu biletów. Ja za pierwszym razem nie złączyłem tych dokumentów licząc, że linia lotnicza będzie w stanie sama sobie to sprawdzić. Niestety po dwóch tygodniach odesłali pismo z prośbą o uzupełnienie, co tylko wydłużyło czas oczekiwania, ale nie wpłynęło w żaden sposób na samą procedurę.
  5. Kopertę wysyłamy listem poleconym na adres przewoźnika i na tym cała nasza praca się kończy. Pozostaje nam jedynie czekać na wpłatę, co zazwyczaj zajmuje do kilku tygodni.

Odszkodowanie za lot – kto nie dostanie?

Oczywiście trzeba pamiętać, że odszkodowanie z tytułu opóźnionego lotu to przywilej prawa europejskiego. Dotyczy tylko lotów, które rozpoczęły się na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli macie przesiadkę, ale wszystkie loty są na jednym bilecie, to opóźnienie dowolnej części podróży kwalifikuje się do zwrotu. Jeśli kupiliście oddzielne bilety na każdą część, to opóźnienie nie będzie kwalifikowało się do zwrotu, jeżeli miało miejsce już poza Europą. To samo tyczy się lokalnych linii lotniczy w Azji, czy Ameryce Południowej. Prawo europejskie po prostu ich nie obowiązuje. A szkoda, bo to właśnie tam najczęściej samoloty się spóźniają…

Trzeba też pamiętać, że odszkodowanie za opóźniony lot nie będzie nam przysługiwało, jeżeli opóźnienie wynika z działania siły wyższej. To znaczy takich okoliczności niezależnych od przewoźnika, których nie dało się uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Nie chcą mi wypłacić odszkodowania za opóźniony lot!

Może się tak zdarzyć, że pomimo spełnienia wszystkich wymogów, odszkodowania nie dostaliśmy. Albo wręcz dostaliśmy odmowę wypłaty z jakimś mglistym tłumaczeniem. Co wtedy zrobić? Czy to już koniec walki? Oczywiście, że nie! Należy wtedy złożyć skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a można to wygodnie zrobić przez ich stronę. Jeżeli urząd ten nie przychyli się do naszej skargi, to nadal mamy jeszcze drogę postępowania sądowego.

Dla dociekliwych: rozporządzenie ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów